Search This Blog

Friday, April 9, 2010

sekadar untuk melawak sahaja ea..hahahahhahahjom bunuh setannnn.....!!!!!!!!!!!!
Seorang lelaki berusia lima puluhantahun baru sahaja kematiAn isteriakibat penyakit kronik. Kemudiandatang beberapa tawaran dari orangtertentu menawarkan beberepa perempuanuntuk dijadikan isteri baru dan temanhidup barunya. Alasan mereka beliauperlu berkahwin semula memandangkananak -anaknya sudah besar malah.tinggal jauh di Bandar dan tiada orangyang akan menjaga makan, minum, sakit,pening si duda itu.
Setelah meminta tempoh dan berfikirsedalam- dalamnya dia pun bersetujuuntuk berkahwin.
Se lepas memilih dan beberapa orangcalon isteri yang ditawarkan olehorang kampong maka dia pun berkahwindengan seorang perempuan yang agakmuda berusia dalam lingkungan duapuluh lima tahun.
Selepa s majlis pernikahan mereka punhidup bersama seperti pengantin baruyang lain.......
I steri barunya sering ke surau padasetiap petang khamis mengikuti kuliahagama yang sering diadakan secaramingguan dengan pesyarah jemputan yangdiundang khas mengajar agama dikampong tersebut.
Sua tu petang selepas pulang darikuliah agama di surau dia menceritakanapa yang didengarnya dalam kuliahtersebut. " abang, abang nak tau tak,ustaz kata bila suami dan isteri itubersatu/ bersetubuh kannn abang kanndengan cara yang betul dan menjagasyarat yang betul maka pasangantersebut akan mendapat pahala samaseperti membunuh 10 ekor atau beberapaekor syaitan".
Kat a si suami "yerr kerr. Tak apamalam ni malam Jumaat, masa yangsesuai utuk bunuh syaitan kann, betultak sayanggg" sambil ketawa. Isterihanya tersenyum panjang.
Sela ng dua hari kemudian, siisteriberkata "banggg, jom kita bunuhsyaitan... bang". Si suami tersenyumpanjang .
Selang dua hari kemudian, si isteriberkata "banggg, jom kita bunuhsyaitan... bang". "tak pe...tunggulamal am".
Esoknya si isteri berkata "banggg, jomkita bunuh syaitan...bang".
Si suami diam sambil mengangguk lemah.
Esokny a siisteri berkata "banggg, jomkita bunuh syaitan... ".
Si suami tiba - tiba marah danberkata .......... "Ayang nie nakbunuh syaitan ke nak bunuh abang" hehehe.... ;)
0 comments: